EUR4.75

In het extra werkboek staan 54 pagina's met opgaven, liefst 54x12=648-25 (tekeningen)= 619 opgaven.

Allereerst komen de oefeningen met bekende thema's uit Stap 3:

  • Dubbelschaak
  • Penning
  • Dubbele aanval
  • Aftrekaanval
  • Verdedig tegen dubbele aanval
  • Verdedig tegen penning
  • Remise
  • Uitschakelen verdediging (slaan, weglokken, wegjagen)

De laatste 26 bladzijden zijn toetsen. Er is een geheugensteun met aanwijzingen voor het maken van de toetsen.

Stappenmethode: Werkboek Stap 3 extra


Auteur / Author: Cor van Wijgerden
Pagina's / Pages: 56
Uitgever / Publisher: Van Wijgerden
Type: Paperback