EUR9.25

In de 2e druk van dit extra werkboek staan nu 110 pagina's met opgaven, liefst 110x12=1320-49 (tekeningen)= 1271 opgaven. Er is een bladzijde met richtlijnen voor het oplossen van de mixpagina's.

Allereerst komen de oefeningen met bekende thema's uit Stap 5 en een enkele uit een lagere stap op een hoger niveau:

  • Tactiek: mat, dubbele aanval, uitschakelen van de verdediging, penning, aftrekaanval, insluiten
  • Eindspelen: pionneneindspel, toreneindspel, dame-eindspel, lopereindspel, paardeindspel, stukken tegen pion(nen), loper tegen toren, vrijpion, samenwerking diverse stukkenparen
  • Verdedigen: remise (pat, onvoldoende materiaal, eeuwig schaak) verdedig tegen mat / koningsaanval / vrijpion /dreigingen
  • Strategie: open lijn, sterk veld
  • Thema: koningsaanval, zevende rij
  • Probleemschaak: mat in twee problemen

De laatste 26 bladzijden zijn toetsen.

Stappenmethode: Werkboek Stap 5 extra


Auteur / Author: Cor van Wijgerden
Pagina's / Pages: 112
Uitgever / Publisher: Van Wijgerden
Type: Paperback