EUR19.95

De Chess Tutor is een programma dat draait onder Windows. Je kunt ermee leren schaken, schaaklessen volgen, opgaven oplossen, spelletjes spelen en hele partijen spelen. De inhoud is gebaseerd op de Stappenmethode met ongeveer dezelfde leerstofopbouw als in de boeken maar met andere instructielessen en andere, veel meer opgaven. Op dit moment zijn de stappen 1, 2 en 3 verschenen.

Elke stap bestaat uit (wisselt enigszins per stap):

  1. Basislessen met de onderdelen: een instructieles (ca. 15) over een bepaald thema, basisopgaven over hetzelfde thema, spelletjes, extra opgaven met hetzelfde thema of herhaling van voorafgaande, toetsen.
  2. Pluslessen: een instructieles (ca. 8) over een bepaald thema, basisopgaven over hetzelfde thema, spelletjes (alleen in stap 3).
  3. Partijen spelen

De doorslaggevende overweging om een nieuwe Chess Tutor te maken was eenvoudig. Er konden moeilijk veranderingen in de oude cursus worden gemaakt. De programmeurs zijn alle uit beeld verdwenen.

Nu is bij de ontwikkeling goed naar de oude Chess Tutor gekeken. In al die jaren werd deze cursus geprezen om zijn eenvoud. Zonder handleiding kon je direct aan de slag. Veel zal dan ook herkenbaar overkomen.
Wat is wel veranderd? Enkele punten op een rijtje:

  • Er draait op de achtergrond een schaakprogramma, een engine. De oude Tutor kon niet schaken en dat was een enorm gemis. Elk antwoord van de gebruiker moest apart worden afgevangen en vanwege het enorme werk dat dat met zich meebracht, kwam meestal de boodschap: "Het antwoord is fout." Nu komt deze boodschap al veel genuanceerder ("De koning staat schaak, maar zwart kan nog een zet spelen.") en speelt de computer een tegenzet. Dat verklaart heel veel meer.
  • Dankzij het schaakprogramma kan er veel meer aandacht zijn voor vaardigheidsoefeneningen. Je kunt stellingen uitspelen en zelfs hele partijen. In stap 1 kan zelfs een beginner winnen, doordat de schaakengine stukken weggeeft en zich mat laat zetten.
  • Er is een speciaal speelprogramma gemaakt om de spelletjes uit stap 1 te spelen. Spelletjes zonder koningen, vangspelen, munten slaan, enz.
  • In de loop der jaren is ook in de boekversie van de Stappen het een en ander veranderd. In de plusboeken staan veel andersoortige oefeningen, die naast leerzaam ook nog leuk zijn. Dit soort oefeningen (routeplanners e.a.) is ook opgenomen.
  • Elke stap is veel uitgebreider. Bijna elke les in Stap 1 bestaat uit: een instrucieles, basisoefeningen, spelletjes, extra oefeningen, toetsen en partij spelen. Bij elkaar al gauw 1700 opgaven en een 60-tal spelletjes.
  • De grafische mogelijkheden zijn op de computer natuurlijk ook toegenomen. Van pijlen, rondjes, vierkantjes, letters en cijfers op het bord wordt dan ook veelvuldig gebruik gemaakt.
Chess Tutor, Stap 1


Uitgever / Publisher: Van Wijgerden
Type: CD